Ambassadeur

Rec. Amb. 5000 1. model prøveserie?

Rec. Amb. 5000

Rec. Amb. 6000

Rec. Amb. 5000

Amb. 5000 "Domus".

Rec. Amb. 5000 Sort

Rec. Amb. 6000 1. model

Amb. 5000

Amb. 6000

Rec. Amb. 5000 SG

ABU 1750

Amb. 1750 A

Amb. 5000

ABU Sport 2100

Amb. 2000

Amb. 6000

ABU Sport 2100 M

Amb. 2500

Amb. 5000 B

ABU 3000

Amb. 6000 C

Amb. 6000 C

Amb. 5000 sort

Amb. 6000

Amb. 6000 C

               Amb. 5001 C

              Amb. 5000 C

                 Amb. 4500

             Amb. 6000 C

 Amb. 5500 C & 6500 C

                 Amb. 6000

           Amb. 5500 D

                Amb. 6500

Amb. 5500 & 6500 "US"

Amb. 6500 C

Amb. 5000 C De Luxe 1963

Amb. 5000 C De luxe 1972

Amb. 5000 C De Luxe 1976

Amb. 5600 CDL 1979

Amb. 4000 D

             Amb. 4500 C

                 Amb. 4500

             Amb. 4500 C

Amb. 5000 C De Luxe 1963

 Amb. 5500 C & 6500 C

Amb. 6500 C

Amb. 5000 C De luxe 1972

           Amb. 5500 D

Amb. 4000 D

Amb. 5000 C De Luxe 1976

Amb. 5500 & 6500 "US"

Amb. 5600 CDL 1979